Właścicielem i administratorem strony www.podobraziamalarskie.pl jest myArts sp. z o. o. NIP 8672249856, REGON 386355304, KRS0000847170 zobowiązuje się do ochrony Twoich prywatnych danych osobowych, zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
Korzystając ze strony sklepu internetowego www.podobraziamalarskie.pl wyrażasz zgodę na pozyskanie i wykorzystanie informacji, które są tutaj opisane.
Podczas składania zamówienia zostajesz poproszony o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane obejmują imię, nazwisko, adres wysyłkowy, e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury.
Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi płatności. Podane dane są potrzebne do obsługi transakcji płatniczej w celu obciążenia płatnością za zlecenie oraz firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres. Danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim w celach marketingowych czy też reklamowych.
Operacje związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia zgodnie z polityką prywatności serwisu www.cashbill.pl.
Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapobiega ich nieprawidłowemu gromadzeniu oraz innym nadużyciom.